Τηλ 2106420372 φαξ 2106420373
e-mail alpha@alphamaroussis.gr
ALPHA Mαρούσης Ε.Ε. 
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 72
11473 ΑΘΗΝΑ